Thứ sáu, 30/07/2021 - 07:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 TKB SỐ 9, NĂM HỌC 2020 - 2021 01/01/1970
2 Áp dụng từ ngày 8/4/2019 THỜI KHÓA BIỂU 01/01/1970
3 PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "GIAO THÔNG HỌC ĐƯỜNG" NĂM HỌC 2018-2019 01/01/1970
4 THỂ LỆ CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2019 01/01/1970
5 Áp dụng từ ngày 7/1/2019 THỜI KHÓA BIỂU 01/01/1970
6 TKB SỐ 7 (Áp dung từ 12/11/2018) THỜI KHÓA BIỂU 01/01/1970
7 THỜI KHÓA BIỂU TKB thực hiện từ ngày 5/11 - 10/11 01/01/1970
8 Áp dụng từ 15/10/2018 THỜI KHÓA BIỂU 01/01/1970
9 Áp dụng từ ngày 17/9/2018 THỜI KHÓA BIỂU 01/01/1970
10 Thời khóa biểu thực hiện từ tuần 3 TKB thực hiện từ ngày 10/9/2018 01/01/1970
Tin đọc nhiều
Liên kết website