Friday, 30/07/2021 - 08:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU

CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO VÀ KẾ HOACH PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐAK ĐOA

VỀ VIỆC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH NcoV

UBND HUYỆN ĐAK ĐOA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 59  /KH-PGDĐT                                Đak Đoa, ngày 04  tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút

Corona (nCov) của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gai Lai về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona của Ngành Giáo dục và Đào tạo; Sự chỉ đạo của đ/c Bí thư huyện ủy, chỉ đạo của UBND huyện;

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như sau:

 

I. MỤC TIÊU

 

1. Mục tiêu chung

 

Huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện vào việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (gọi tắt là dịch bệnh nCoV). Thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ - giáo viên – nhân viên cùng phụ huynh, học sinh, sinh viên toàn Ngành tự dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, xử lí kịp thời, không để xảy ra dịch trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

 

2. Mục tiêu cụ thể

 

 • Nắm bắt thường xuyên, kịp thời chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở Giáo dục và Đào tạo; chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo cấp huyện về phòng, chống dịch bệnh nCoV.

 

 • Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương, với các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

 

 • Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cho phụ huynh và học sinh; đẩy mạnh sự phối hợp, kết nối thông tin giữa các cơ quan quản lí với các nhà trường, toàn thể cán bộ - giáo viên – nhân viên trong Ngành và phụ huynh, học sinh.

 

 • Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các trường hợp bệnh, có dấu hiệu bệnh và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị y tế; không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
 
  1. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 

 1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:

 

 • Chủ động, nắm bắt các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện để triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, điều hành và thông tin, diễn biến tình hình phòng, chống dịch bệnh đến các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn huyện.

 

 • Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV.

 

 • Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp huyện.

 

 • Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn và đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị trường học trực thuộc.

 

  • Tăng cường công tác truyền thông giúp các nhà trường và phụ huynh, học sinh có đủ và chính xác thông tin cần thiết, có kiến thức về cách phòng ngừa để bảo vệ bản thân, gia đình, xây dựng môi trường học đường an toàn, không để dịch bệnh nCoV xâm nhập nhà trường.

 

  • Phát huy hệ thống Cổng Thông tin điện tử của ngành nhằm cung cấp đầy đủ tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch,… giúp các nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh không hoang mang, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh đối phó với dịch bệnh.

 

  • Đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan báo đài để tăng cường các hoạt động truyền thông.

 

  • Chỉ đạo các trường thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác phối hợp với phụ huynh; chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tại địa phương để thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV.

 

  • Chỉ đạo các trường tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và triển khai các giải pháp để kịp thời phát hiện những trường hợp cán bộ - giáo viên - nhân viên và học sinh có nguy cơ hoặc các dấu hiệu bị bệnh.

 

  • Phối hợp với Trung tâm Y tế để kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh, triển khai các biện pháp phòng, chống. Trường hợp cần thiết, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cho học sinh nghỉ học.

 

  • Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là vi rút nCoV theo quy định.

 

  • Xây dựng dự toán kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV và công tác y tế trường học đúng quy định.
 

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Phòng:

 

 • Lãnh đạo trường học phải thường xuyên có mặt tại đơn vị, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên cập nhật, theo dõi, liên hệ thường xuyên với các cơ quan quản lí trực tiếp (Phòng Giáo dục và Đào tạo), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV địa phương và các Trạm Y tế các xã, thị trấn; cập nhật đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo, thông tin chính thống để triển khai, phổ biến trong các đơn vị trường học.

 

 • Khẩn trương triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV theo các văn bản chỉ đạo trước đây, theo Kế hoạch này và các văn bản tiếp theo của các cấp quản lí.

 

 • Thành lập Ban Chỉ đạo (do Hiệu trưởng làm trưởng ban, có Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia), phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên, nhằm theo dõi và tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường.

 

 • Chủ động phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh nCoV; báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

 • Tăng cường phối hợp với phụ huynh để nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến sức khỏe học sinh. Trường hợp học sinh đến những vùng có dịch, có các triệu chứng sốt, ho, khó thở,… phải được đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám, không cho các em đến trường khi sức khỏe chưa ổn định. Nhà trường nhập sổ theo dõi sức khỏe học sinh, đề nghị phụ huynh báo lại kết quả kiểm tra của bệnh viện, nộp giấy khám sức khỏe hoặc giấy nhập viện (để không tính vào ngày nghỉ) và có kế hoạch cho học sinh học bù để đảm bảo chương trình giáo dục.

 

 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, cung cấp đầy đủ tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch,… giúp cán bộ - giáo viên – nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh không hoang mang, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh đối phó với dịch bệnh. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

 

 • Hướng dẫn học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

 

 • Nhà trường phối hợp với Trạm y tế, Trung tâm Y tế để thực hiện đầy đủ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh; thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. Trường có thực hiện công tác bán trú, nội trú cần tăng cường vệ sinh chiếu, mền và phòng ngủ đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.
 
 • Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng tại địa phương tổ chức ít nhất 01 buổi ngoại khóa tuyên truyền và phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh để nâng cao nhận thức và ý thức phòng tránh dịch bệnh, không hoang mang, không chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

 

 • Chủ động giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan; chủ động báo cáo khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm bệnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 

 • Phân công giáo viên, nhân viên trực cổng trường để quan sát học sinh khi vào trường, kiểm tra các biểu hiện như sốt, ho, sổ mũi,… Hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế thăm khám, kiểm tra sức khỏe.

 

 • Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường. Khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời. Kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

 

 • Nhân viên y tế trường học khi tiếp xúc, kiểm tra sức khỏe cho học sinh phải sử dụng bao tay y tế, khẩu trang, trang phục y tế; thường xuyên sát khuẩn để tránh lây nhiễm.

 

 • Mở cửa sổ thông thoáng tất cả các lớp học, không mở máy lạnh.

 

 • Tiếp tục hướng dẫn học sinh thực hiện các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, tự chăm sóc khỏe, công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại trường học, tuân thủ việc ăn chín, uống chín,…); Các trường học phải xây dựng nơi về sinh có đầy đủ nước sạch, xà phòng cho CB, GV và học sinh thường xuyên sử dụng.

 

 • Huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, vệ sinh trường lớp.

 

 • Rà soát và nắm danh sách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên hoặc người thân của học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trở về từ những nơi có vùng dịch và từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh nCoV; báo cáo khẩn về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

 • Hiệu trưởng các trường báo cáo những trường hợp học sinh bị sốt, nghi hoặc mắc bệnh về Trạm y tế địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo (Ông Bùi Văn Hớn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; email: honpgd62@gmail.com; điện thoại:

0935566414).

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

 • Các bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào nhiệm vụ phân công tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV đến các đơn vị trường học.

 

 • Đối với các trường đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV, nghiêm túc triển khai các giải pháp trong kế hoạch này và báo cáo kịp thời cơ quan quản lí trực tiếp (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện).

 

 • Các đơn vị trường học thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành của các đơn vị. Nguồn trích bảo hiểm y tế học sinh theo quy định hiện hành. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp pháp khác.

 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện với dịch bệnh nCoV, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn có liên quan./.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

                Bùi Văn Hớn

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 164
Hôm qua : 129
Tháng 07 : 2.638